قوانین و مقررات

کاربر گرامی با تشکر از حسن انتخاب شما

وقت تلگرام آماده افزایش اعضای واقعی کانال های تلگرام شما می باشد.

قبل از سفارش لطفا نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

کانال های با موضوعات بیهوده و خلاف قانون و شرع قابل تایید وقت تلگرام نمی باشند.

ما از تعدادی که شما سفارش می دهید حدود ۱۰ درصد به عنوان گارانتی ریزش اعضا ، بیشتر اضافه می کنیم.

پس این نکته را مد نظر داشته باشید که بعد از دریافت تمام اعضا ، ریزش های نهایی به عهده وقت تلگرام نمی باشد.

بیشتر اعضایی که ما اضافه می کنیم کاربران ایرانی هستند.

اگر سوال یا مشاوره ای قبل از سفارش نیاز دارید لطفا با شماره : ۰۹۱۵۱۰۴۳۰۵۰ تماس حاصل نمایید.

با تقدیم احترام – وقت تلگرام