۳۰۰ نفر ممبر واقعی

135,000 

2000 نفر ممبر واقعی تلگرام جهت بالا بردن اعضای کانال

اعضا اکثرا ایرانی هستند.