۳۰۰۰ نفر ممبر واقعی

1,250,000 

3000 نفر ممبر واقعی تلگرام جهت بالا بردن اعضای کانال

اعضا اکثرا ایرانی هستند.